Time to Act Kabondo 2.0 Fortsättning av projekt Time to Act Kabondo Projektledare Kenya James Ojwang Projektkoordinator Margareta Halfvarson Start: 2018-08-01 Slut: 2019-12-31 Budget: 500.000 Sek Upplupen: 500.000 Sek Finansiering: Forum Syd 95% FoK 5% Notering: Ansökan inlämnad 180205 och beviljad 180827