Enighet ger styrka/Umoja Ni Nguvu Projektledare Kenya: Felix Onyango Projektkoordinator: Margareta Halfvarson Start: 20-03-01 Slut: 21-07-30 Budget: 525 000 SEK Upplupen: 306 000 SEK (20-12-31) Finansiering: ForumCiv 95% FoK 5% Ansökan inlämnad 19-08-15, beviljad 20-02-07 Dokument: Ansökan Forum Syd (i dropboxen: 8895 Development Project Application) Beviljande Forum Syd (8895 Decision memo) Rapport 1 (Right(s) Way Forward Community Facilitators Training) Rapport 2 (Community Workshop Training)