Capacity Building Karopa utbildas i föreningsarbete och demokrati Projektledare Kenya Edith Kagumba Projektkoordinator Margareta Start: 2013-02-06 Slut: 2013-04-09 Budget: 20.000 Sek Upplupen: 20.000 Sek Finansiering: FoK Notering: Rapport 13-02-15