Att vara medlem

Som medlem i Friends of Kabondo får du en unik möjlighet att bidraga till och på nära håll följa ett utvecklingsarbete i en jordbruksbygd i västra Kenya. Flera av oss som startat föreningen har under en tioårsperiod regelbundet besökt Kabondo, genom att vi deltagit i uppbyggandet av St Christine School, en skola för föräldralösa barn. Vi har därigenom skaffat oss en gedigen kunskap om vilka behov som byborna själva upplever att de har. Vi har också fått en personlig kontakt med personer och grupper som vill arbeta för en utveckling av sin bygd. Dessa är de som kommer att utföra arbetet med projekten på plats. Vi bidrar genom att dela med oss av våra idéer och kunskaper, söka finansiering och kontinuerligt följa upp projekten. Vi kan därför garantera att våra insamlade medel verkligen kommer att användas optimalt! Eftersom allt arbete som sker i föreningen är ideellt och vi eftersträvar att ha så låga omkostnader som bara är möjligt, kan vi också garantera att ditt bidrag till allra största delen går direkt till projekten. Det som förväntas av dig som medlem, är att du betalar medlems-avgiften, som är 200 kr/år. För övrigt kan du vara så aktiv som du själv önskar. Du är
PG - 654348-2 BG - 110-3068 Swish - 1235477138   Kontakta Friends of Kabondo. copyright © 2020 Friends of Kabondo
alltid välkommen att komma med förslag och idéer, men det finns inga krav om deltagande i de aktiviteter föreningen ordnar. Du kan naturligtvis följa vårt arbete på hemsidan, men vi har också som ambition att skicka ut nyhetsbrev några gånger per år. Vi planerar även att årligen anordna några medlemsmöten, som informations- och diskussionsforum. Vårt motto är att du som medlem ska känna dig delaktig och att det ska vara ”högt i tak” i diskussionerna. Årsmötet kommer att hållas i april. Karibu sana Välkommen till oss! Vill du bli medlem - kontakta oss enligt kontaktsidan.