PG - 654348-2 BG - 110-3068
copyright © 2018 Friends of Kabondo
En ideell förening för stöd till utvecklingsprojekt i västra Kenya
Friends of Kabondo är en svensk ideell för-ening med syfte att bedriva utvecklingsprojekt i byn Kabondo i västra Kenya. Bakgrunden är att vi, som startat föreningen, tidigare deltagit i och följt uppbyggandet av en skola för föräldralösa barn, St
Christine School. Något som engagerat oss, är att försöka stötta eleverna vidare i livet när de slutar skolan efter årskurs 8. Läs mer om oss / Read about us

Vi samarbetar för

Kabondos Utveckling Vision:To have a healthy and food secured community