Moses handlar

Kort om bygden

Västra Kenya där Kabondo ligger hör till ett av de fattigaste områdena där HIV/AIDS skördar flest offer. Andelen smittade är enligt osäkra beräk-ningar nästan 50% och en stor del av föräldra-generationen har avlidit till följd av det. 30% av barn under 18 år är föräldralösa. Kunskap om spridningsvägar är mycket dålig och de drabbade är stigmatiserade och söker hjälp alldeles för sent. Enligt en vuxenlärare sprids HIV av myggor. I trakten kallar de flera olika sjukdomar för Malaria. Bromsmediciner finns och ges gratis till smittade, men de måste själva se till att de får näringsrik kost för att den ska få full effekt. Att säga till en kenyan: så smal du blivit är detsamma som att påpeka att de är sjuka. Änkegruppen i Chabera pratade om att de vill upplysa ungdomar om riskbeteende för att för-hindra ytterligare spridning. De sa att nu måste vi kunna prata om sjukdomen som tar så många liv. Det finns en rik berättartradition och ett livligt musikliv. Vid alla högtidliga tillfällen och när folk träffas dansar och sjunger man. Inför begravningar samlas alla som kan under tre dygn och sjunger och trummar. Det är ett återkommande inslag eftersom dödsfallen är så många. Kenya är i huvudsak kristet med många olika församlingar, bara i Kabondo finns 12 skilda kyrkor. Så vitt man kan se utifrån råder det ingen misstro mellan de olika trosinriktningarna. En dryg tiondel av kenyanerna är muslimer, som bor främst i kusttrakterna. I Kenya finns ett 40-tal olika stammar med sitt eget språk. Det officiella språket är engelska men även kiswahili används då stamspråken är så olika att folk inte kan kommunicera med varandra. I Kabondo är det Luo som både stammen och språket heter.

Våra samarbetspartner i byn:

Karopa (på facebook, blog) Änkegrupperna Vi-skogen

Kort om Kenya

Efter självständigheten 1963  har det varit lägre ekonomisk tillväxt än befolkningsökning. Det brister i infrastruktur och satsningar på vägnät m.m. sämre, ju längre från Nairobi man kommer. Kenya hör till de mest korrumperade länderna i världen 1) . Den kostar ca 1 miljard dollar/år. 23% av befolkningen lever på under 1 dollar/dag och betalar omkring 16 dollar i månaden i mutor. En ny författning antogs 2011 där bl a korrumption förbjuds, men eftersom den är utbredd uppifrån toppskiktet ner till gemene man kommer det att dröja innan vanan bryts. En house girl vi känner tjänar mindre i månaden än vad en gäst betalar för helpension per dygn. Regeringen rekommenderar som lägsta lön mer än det dubbla. Kenyas yta är 582 000 km 2  och invånarantalet är ca 40,8 miljoner. Medelåldern i landet är 18,4 år och medellivslängden är 47,5 år. 1)  Enligt Transparency Internationals ”Corruption Perceptions Index 2012” rankas Kenya som nr 139/176 med 27 poäng av 100 möjliga, eller nr 37 från botten.
PG - 654348-2 BG - 110-3068
copyright © 2018 Friends of Kabondo

Vatten-

källan

före reno-

veringen

Klicka på bilden

för att öppna

albumet