Förstudie Time to Act Kabondo Fältstudier och planering inför ett möjligt 3-årigt HIV/AIDS-projekt finansierat av Forum Syd. Projektledare Kenya Karopa team Projektkoordinator Ida Start: 2015-05-01 Slut: 2015-11-01 Budget: 107.000 Sek Upplupen: 107.000 Sek Finansiering: Forum Syd 97.000 FoK 10.000 (obligatorisk egenavgift) Svensk projektgrupp: Ida Lemoine, Sofia Palm, Margareta Halfvarson, Ingrid Ödman Slutrapport