Re-usable Sanitary Pads Inköp av 100 paket à 4 st tvättbara bindor "I-care Pads" för försäljning. Afri-Can Trust, Kisumu, utbildar 3 av Karopas medlemmar. Projektledare Kenya Mercy Projektkoordinator Marianne Start: 2015-03-20 Slut: Budget: 3.000 Sek Upplupen: 3.000 Sek Finansiering: Utbildning + inköp av 100 paket sponsras av Sven Norén (3000 skr).