Karoko Spring Den naturliga källan i Karoko skyddas mot föroreningar genom att byggas in med betong och inhägnas som skydd för betande djur. Projektledare Kenya James Ojwang Projektkoordinator Margareta Start: 2015-05-01 Slut: 2015-12-31 Budget: 15.000 Sek Upplupen: 15.000 Sek Finansiering: Svenskföreningen i Kenya Rapport skickad till Svenskföreningen 150915