Tree Nursery En plantskola för träd och grönsaker anläggs vid Ologi Spring, där det finns tillgång till vatten året runt, Projektledare Kenya James Ojwang Projektkoordinator Margareta Halfvarson Start: 2016-04-01 Slut: 2016-12-31 Budget: 10.250 Sek Upplupen: Finansiering: Svenskföreningen i Kenya 8.500 skr FoK 1.150 skr Ansökan till Svenskföreningen i Kenya Beviljad ansökan Budget utvidgning av plantskolan