Kadongo Spring Kadongo Spring skyddas mot förorening på samma sätt som tidigare Ologi och Karoko springs Projektledare Kenya Karopa CBO Projektkoordinator Fok Start: 2016-01-01 Slut: 2016-04-01 Budget: 12.000 Sek Upplupen: 12.000 Sek Finansiering: FoK genom gåvor till minne av Ragnar Ödman. Budget