Time to Act Kabondo 2.0 Fortsättning av projekt Time to Act Kabondo Projektledare Kenya James Ojwang Projektkoordinator Margareta Halfvarson Start: 2018-08-01 Slut: 2019-12-31 Budget: 525.000 Sek Upplupen: 525.000 Sek Finansiering: Forum Syd 95% FoK 5% Notering: Ansökan inlämnad 2018-02-05 och beviljad 2018-08-27 Notering: Slutrapport inlämnad 2020-08-15 Dokument: Ansökan Mål- och riskmatris Slutrapport