Toa Bygge av Eco-san-toalett vid Karopas kontor i Othoro. Testtillverkning av Compressed Stabilized Soil Blocks Projektledare Kenya Karopa Projektkoordinator Margareta Start: 2014-06-01 Slut: 2014-12-31 Budget: 3.000 Sek Upplupen: 3.000 Sek Finansiering: Svenskföreningen i Kenya + FOK Notering: Ansökan beviljad 14-05-15. Svenskföreningens bekräftelse finns i Google Drive för behöriga.