Ologi Spring protection Den naturliga källan Ologi hägnas in och skyddas enligt Water Aids tekniska beskrivning. Projektledare Kenya Karopa Projektkoordinator Margareta Start: 2015-01-15 Slut: 2015-03-01 Budget: 15.000 Sek Upplupen: 15.000 Sek Finansiering: Water for all Notering: Bilder