Time to Act Kabondo Aktiviteter för att upplysa om HIV/AIDS samt förebygga att det sprids. Projektledare Kenya James Ojwang Projektkoordinator Margareta Halfvarson Start: 2016-07-01 Slut: 2018-06-30 Budget: 500.000 Sek Upplupen: 500.000 Sek Finansiering: Forum Syd 95% FoK 5% Notering: Slutrapport inlämnad 180930 Beviljad ansökan Budget Forum Syds brev 160630 Goal and risk Matrix TAK Slutrapport (7265 Final Report Form 180930) Forum Syds bedömning (Forum Syd Assess final report)