Cyber & Computer installation Iordningställa datorer med internetanslutning för cyber-cafe och utbildningsändamål. Projektledare Kenya Se ansökan Projektkoordinator Margareta Halfvarson Start: 2013-08-25 Slut: 2013-10-31 Budget: 5.000 Sek Upplupen: 5.000 Sek Finansiering: FoK Notering: Rapport