Dokument:Projekt-rutin  Projektansökan hos FoK  FoK application for funding  
PrioNamnBeskrivningProjektledare
Kenya
Projekt
koordinator
StartSlutBugdetUpplupen kostnadFinansiering NoteringDokument
1Time to Act Kabondo 2.0 Fortsättning av projekt Time to Act Kabondo James Ojwang Margareta Halfvarson 2018-08-01 2019-12-31 500000 Forum Syd 95% FoK 5% Ansökan inlämnad 180205 Ansökan beviljad 180827 
3VIFOKKA Partnership Agreement between KAROPA and Vi-Agroforestry Kenya Karopa   2013-11-01 2018-11-01 250000 80000    
100Inför valet Dörrknackning för att uppmana folk att rösta. Hjälp med att skaffa id. Karopa Margareta 2013-01-01 2013-02-15 3000 3000 FOK  
  101Cyber & Computer installation Iordningställa datorer med internetanslutning för cyber-cafe och utbildningsändamål. Se ansökan Margareta 2013-08-25 2013-10-31 5000 5000 FOK   
  102Capacity Building Karopa utbildas i föreningsarbete och demokrati Edith Kagumba Margareta 2013-02-06 2013-04-09 20000 20000 FOK  
  103Ologi Spring protection Den naturliga källan Ologi hägnas in och skyddas enligt Water Aids tekniska beskrivning. James Margareta 2015-01-15 2015-03-01 15000 15000 Water for All   
  104Toa Bygge av Eco-san-toalett vid Karopas kontor i Othoro. Testtillverkning av Compressed Stabilized Soil Blocks Karopa Margareta 2014-06-01 2014-12-31 14000 14000 Svenskföreningen i Kenya + FOK Ansökan beviljad 14-05-15. Svenskföreningens bekräftelse finns i Google Drive för behöriga.  
  105Eco-san training Training on the use and maintenance of the Eco-san UDDT latrine. Use of urine as fertilizer. James Margareta 2015-01-01 2015-05-20 3000 3070 Sven Norén 1500 kr FOK 1570 kr   
   106Karoko Spring Den naturliga källan i Karoko skyddas mot föroreningar genom att byggas in med betong och inhägnas som skydd för betande djur. James Ojwang Margareta 2015-05-01 2015-12-31 15000 15000 Svenskföreningen i Kenya Rapport skickad till Svenskföreningen 150915  
    107Förstudie Time to Act Kabondo Fältstudier och planering inför ett möjligt 3-årigt HIV/AIDS-projekt finansierat av Forum Syd. Karopa team Ida 2015-05-01 2015-11-01 107000 107000 Forum Syd 97 000 FoK 10 000 (obligatorisk egenavgift) Svensk projektgrupp: Ida Lemoine, Sofia Palm, Margareta Halfvarson, Ingrid Ödman  
    108Smyckestillverkning Tillverkning av smycken för att få igång en självständig verksamhet med försäljning.  Elisabeth 2013-01-01 0000-00-00 5000   
     109Re-usable Sanitary Pads Inköp av 100 paket à 4 st tvättbara bindor "I-care Pads" för försäljning. Afri-Can Trust, Kisumu, utbildar 3 av Karopas medlemmar. Mercy Marianne 2015-03-20 0000-00-00 3000 3000 Sven Norén Utbildning + inköp av 100 paket sponsras av Sven Norén (3000 skr). 
      110Kadongo Spring Kadongo Spring skyddas mot förorening på samma sätt som tidigare Ologi och Karoko springs Karopa CBO FOK 2016-01-01 2016-04-01 12000 12000 FOK Finansiering genom gåvor till minne av Ragnar Ödman. 
      111Tree Nursery En plantskola för träd och grönsaker anläggs vid Ologi Spring, där det finns tillgång till vatten året runt James Ojwang Margareta Halfvarson 2016-04-01 2016-12-31 10250 Svenskföreningen i Kenya 8500, FOK 1750  
      112Time to Act Kabondo Aktiviteter för att upplysa om HIV/AIDS samt förebygga att det sprids. James Ojwang Margareta Halfvarson 2016-07-01 2018-06-30 500000 500000 Forum Syd 95% FoK 5% Slutrapport inlämnad 180930 
      113Nyariasi Spring Nyariasi Spring skyddas på samma sätt som tidigare källor James Ojwang Margareta Halfvarson 2017-02-01 2017-04-01 15000 15000 FOK genom gåvor och bidrag från medlemmarna  
      114Sweet Potato farming Odling av den orangefärgade varianten av sötpotatis på Karopas hyrda åker. Karopa Margareta 0000-00-00 0000-00-00 3000 3000 Anders o Anna-Lena Roth 1500 skr Marianne Gripman 1500 skr  3000 kr är ett startkapital. Projektet ska generera inkomster och vara uthålligt.