Warning: Undefined array key "cmsadmin" in /customers/c/d/3/friendsofkabondo.se/httpd.www/wds_news/article.php on line 204

Nyhetsbrev 2

2013-06-20, 08:10:08   (skrivet av Bo Oscarsson)

Nyhetsbrev 2

2013-06-18

Hej!
Den 25 april hölls FoK:s första årsmöte.
(Verksamhetsberättelsen för 2012 och protokollet från årsmötet finns på hemsidan.)

Margareta Halfvarsson omvaldes till ordförande och enligt valberedningens förslag utökades styrelsens övriga ledamöter från fyra till sex.

Den nya styrelsen är:
Margareta Halfvarsson ordförande
Gunlög Oscarsson-Wall vice ordförande
Bo Oscarsson kassör, webbansvarig
Elisabeth Johnsdotter sekreterare
Ingrid Ödman ansvarig för medlemsregistret
Ida Lemoine ledamot
Birgitta Persson ledamot

Till årsmötet hade två VI-skogspraktikanter, Anna och Tamara, bjudits in och efter de sedvanliga årsmötesförhandlingarna berättade de fängslande och entusiasmerande om sin tid i Kenya och Tanzania. Vi fick veta hur Vi-skogen utvecklat sitt arbete sedan starten 1983 och vi fick höra om filosofin bakom begreppet agroforestry. Anna och Tamara visade hur idéerna fungerat i praktiken genom att berätta om några lyckade exempel - familjer som kunnat förändra sina liv då de tillämpat VI-Agroforestrys metoder. Det blev tydligt för oss att Vi-skogens ideologi stämmer väldigt väl överens med vår och vi kände oss glada över att ha påbörjat ett samarbete som förhoppningsvis ska bli i dubbel bemärkelse fruktbart.

Att vi alla blev inspirerade av Annas och Tamaras berättelse märktes vid det efterföljande samkvämet, då det diskuterades livligt. (Längre ned i detta brev kan du läsa mer om samarbetsprojektet FoK – Karopa - VI-Agroforestry.)

Tre medlemmar i FoK, Marianne Gripman, Elisabeth Johnsdotter och Ingrid Ödman, har som en separat verksamhet samlat in pengar som ska finansiera secondary school för fyra av de elever som i december gick ut åk. 8 vid S:t Christine School. Det handlar om skolavgifter och en del nödvändiga kringkostnader. De pengar som nu finns för ändamålet har satts in på ett särskilt bankkonto och ingår alltså inte i FoK:s övriga arbete. Frågan om ifall FoK i framtiden ska arbeta för en stipendiefond eller inte och hur den i sådana fall ska administreras, diskuterades på årsmötet. Årsmötet tyckte att det är positivt att det finns en möjlighet för de medlemmar, som så önskar, att sponsra en eller flera elevers fortsatta skolgång. Detta ligger också inom ramen för vår ändamålsbeskrivning, även om tanken är att föreningen framför allt ska rikta sina insatser till grupper och inte till enskilda individer. Det föreslogs att Marianne, Elisabeth och Ingrid bildar en arbetsgrupp, som ger ett förslag till styrelsen om hur en eventuell stipendiefond ska knytas till FoK.

Eftersom det varit svårt att få telefonkontakt med de berörda eleverna och problem med att få fram skolavgiften till en av skolorna, bestämde sig Marianne för att den 27 maj åka till Kabondo och besöka de fyra skolorna. Hon ville se hur det fungerar för stipendiaterna, knyta kontakt med rektorerna och överlämna en del gåvor till ungdomarna. Hon gav dem också frankerade kuvert, så att de kan skriva brev till sina sponsorer. Marianne var i byn en dryg vecka och fick uträttat allt det hon planerat – m.a.o en lyckad resa. Hennes fyra reserapporter finns att läsa på hemsidan.

En annan av våra medlemmar, Helena Bjerkesjö, som är textillärare, är intresserad av att försöka få igång ett textilprojekt i byn med försäljning i Sverige. Hennes tanke är att de sömmerskor, som utbildats vid S:t Christine Schools vuxenutbildning, ska sy upp necessärer, fodral för olika ändamål och små väskor i de vackra afrikanska tygerna. Hon vill börja i liten skala och är beredd att resa till Kabondo för att undervisa sömmerskorna, om det visar sig behövas.

Marianne hade med sig mönster på de olika produkterna från Helena och kunde ta hem arbetsprover på det som sömmerskorna sytt upp. Vi hoppas att detta projekt ska gå att realisera och att det kan leda till en inkomstkälla för byns sömmerskor.

Karopas samarbete med VI-Agroforestry har fortsatt och ett treårigt samarbetsprojekt mellan FoK, Karopa och VI-Agroforestry är precis på väg att startas. Det går i korta ordalag ut på att lära deltagarna hållbara jordbruksmetoder och att odla näringsrika och för trakten anpassade grödor, allt för att höja avkastningen från familjejordbruken och förbättra matsäkerheten. En ökad medvetenhet om hiv/aids-problematiken ingår också i projektet. FoK har fått ett förslag till samarbetsavtal, som styrelsen håller på att bearbeta. Enligt förslaget kommer FoK att vara huvudsponsor, men bidrag kommer också att sökas på andra håll. Detta är ett stort åtagande från vår sida och när avtalet är klart, kommer vi att informera mer utförligt om projektet. Följ utvecklingen på vår hemsida www.friendsofkabondo.se.

Vi är nu 52 medlemmar och vår kassa ökar sakta men säkert. Några medlemmar har valt att, förutom medlemsavgiften, varje månad sätta in ett belopp mellan 150 och 300 kr, vilket vi är mycket tacksamma för. Föreningen har också fått ytterligare ett bidrag på 4.000 kr till Birgitta Ödmans minne – ett stort tack för det!

En stadig inkomstkälla är de insamlingsbössor som Ingrid har fått ställa vid kassorna på ICA Esplanad. Hon tömde dem nyligen och kunde sätta in 1.560 kr på föreningens konto. Kanske finns det fler affärer där vi skulle kunna ha bössor? Hör gärna av dig om du har någon idé.

Till sist vill vi redan nu berätta att vi bokat lokalen på Rigagatan lördagen den 5 oktober för ett nytt ”fund-raising-event”. Skriv in det i almanackan!

En riktigt skön sommar önskar styrelsen
genom Gunlög, som skrev.

PG - 654348-2
BG - 110-3068

www.friendsofkabondo.se
Vill du bli medlem?
Klicka här!

 

Mejl till:

info@friendsofkabondo.se

Warning: Undefined array key "cmsadmin" in /customers/c/d/3/friendsofkabondo.se/httpd.www/wds_news/article.php on line 285

Skriv en kommentar

Warning: Undefined array key "namn" in /customers/c/d/3/friendsofkabondo.se/httpd.www/wds_news/article.php on line 362 Warning: Undefined array key "email" in /customers/c/d/3/friendsofkabondo.se/httpd.www/wds_news/article.php on line 365 Warning: Undefined array key "article_reply" in /customers/c/d/3/friendsofkabondo.se/httpd.www/wds_news/article.php on line 368


Warning: Undefined array key "HTTP_ADDR" in /customers/c/d/3/friendsofkabondo.se/httpd.www/wds_news/article.php on line 374

Warning: Undefined array key "salt_answer_user" in /customers/c/d/3/friendsofkabondo.se/httpd.www/wds_news/article.php on line 383
Vilken färg har en gran?Warning: Undefined array key "cmsadmin" in /customers/c/d/3/friendsofkabondo.se/httpd.www/wds_news/article.php on line 395

Fatal error: Uncaught TypeError: mysqli_close(): Argument #1 ($mysql) must be of type mysqli, null given in /customers/c/d/3/friendsofkabondo.se/httpd.www/wds_news/article.php:408 Stack trace: #0 /customers/c/d/3/friendsofkabondo.se/httpd.www/wds_news/article.php(408): mysqli_close(NULL) #1 {main} thrown in /customers/c/d/3/friendsofkabondo.se/httpd.www/wds_news/article.php on line 408