Warning: Undefined array key "cmsadmin" in /customers/c/d/3/friendsofkabondo.se/httpd.www/wds_news/article.php on line 204

Nyhetsbrev nr 6

2016-03-23, 11:46:45   (skrivet av Bo Oscarsson)

Nyhetsbrev nr 6 mars 2016

Snart, den 1 april,  ska vi hålla vårt fjärde årsmöte. Här på hemsidan kan ni följa föreningens verksamhet.

Förstudie HIV/AIDS-projekt Time to Act Kabondo

Verksamhetsåret 2015 präglades i hög grad av arbetet med den av Forum Syd finansierade förstudien till vårt sedan många år planerade projekt med fokus på kampen mot HIV och AIDS. Redan innan FoK bildades fanns en önskan bland våra samarbetspartners i Kabondo att ta krafttag mot den epidemi som fortsätter att skörda så många liv i området kring Viktoriasjön. Homa Bay, där Kabondo ligger, är det county i Kenya som har den högsta andelen HIV-positiva i landet, drygt 25% av invånarna är smittade.  Under förstudien höll vi ett heldagsseminarium med 35 inbjudna representanter för det lokala civilsamhället, skolor, kyrkor, sjukvård, chiefer, lokala politiker. Deltagarna listade orsaker till och effekter av HIV-epidemin.

Fattigdom, kulturella mönster och brist på kunskap angavs som de främsta orsakerna. Varje huvudorsak benades upp in i minsta detalj.

Hälsoproblem, föräldralösa barn och fattigdom är effekter av den höga HIV-prevalensen. Även effekterna bröts ned till sina minsta beståndsdelar.

Under hösten 2015 arbetade projektgruppen (IdaLemoine, Sofia Palm, Ingrid Ödman och Margareta Halfvarson) med att göra en ansökan till Forum Syd om ett tvåårigt  Mindre Utvecklingsprojekt med en totalbudget om 500 000 skr. Ansökan lämnades in den 1 februari 2016.

Nu väntar vi på besked från Forum Syd. Många tecken tyder på att det är svårare än vanligt att få projektbidrag nu när den svenska bidragsbudgeten bantas hårt för att klara av flyktingkatastrofen i Europa. I mitten av april vet vi.

Andra projekt

Uner året har vi drivit några mindre projekt tillsammans med vår samarbetsorganisation Karopa Integrated CBO.  Project Manager James Ojwang är klippan som all verksamhet vilar på, han håller ihop verksamheten i Kabondo och lyckas hålla tät kontakt med FoKs styrelse, trots dagliga strömavbrott och sviktande internetuppkoppling. Tillsammans med James jobbar Karopas valda styrelse.

Allt går ju inte som vi planerar och hoppas – sötpotatisodlingen gav dålig skörd på grund av torka. Efter sötpotatisen såddes majs på åkern, den är nu skördad och gav enligt Karopa hyfsat resultat. När regnen nu förhoppningsvis startar igen ska man så en kombination av bönor och majs.  Vi uppmanar nu Karopa att söka kontakt med Vi-skogen för att få utbildning i hur man bäst utnyttjar den rikliga nederbörden under årets två regnperioder och hindrar jorden från att torka ut under de många månader då det inte regnar alls. Agroforestry (trädjordbruk) är den metod som Vi-skogen framgångsrikt har lärt ut under mer än 30 års verksamhet i länderna kring Viktoriasjön. Vi Agroforestry i Kisumu har varit i Kabondo och gjort en utvärdering av Karopas organisation. 

Rent dricksvatten är en bristvara i Kabondo.  De naturliga källor som finns används av både folk och fä förvandlas till gyttjepölar av allt trampande. Nu har vi förbättrat tre sådana källor genom att bygga in dem med betongmurar, täcka över själva källsprånget med sten och jord och låta vattnet rinna ut genom ett eller flera rör. Kvinnorna kan nu sätta sina 20-liters vattendunkar under röret och få dem fyllda med rent vatten som de sedan bär hem på huvudet, ibland flera kilometer. Till en barnfamilj går det åt många dunkar per dag….  De förbättrade källorna har blivit mycket uppskattade och ger goodwill för både Karopa och FoK.  Mer text och bilder finns på hemsidan. De tre källprojekten har finansierats med bidrag från Atlas Copcos personalfond Water for All och Svenskföreningen i Kenya, samt nu den senaste med gåvor som föreningen fick till minne av Ragnar Ödman, en sann  Friends of Kabondo-entusiast som avled i oktober 2015 i en ålder av 102 år.

I dagarna har vi sökt ett bidrag på ca 8000 skr från Svenskföreningen i Nairobi för att Karopa ska kunna starta en liten plantskola i anslutning till en av källorna. Här ska man driva upp trädplantor från frö, men även grönsaksplantor som kål, tomater, traditionella bladgrönsaker kommer att finnas i sortimentet. Plantorna ska säljas på de lokala marknaderna och vi hoppas att det ska bli ett långsiktigt projekt nu när vattentillgången är säkrad. Vid samma källa ligger den fiskodling som finansierats av en enskild FoK-medlem.  Om Svenskföreningen inte beviljar vår ansökan har styrelsen redan börjat diskutera hur vi ska finansiera plantskolan på annat sätt, det är ett viktigt projekt ur många synpunkter.

Karopa Integrated CBO (Civil Based Organization)

Karopa är en paraplyorganisation med i dagens läge 14 medlemsgrupper (Self Help Groups).  Det har länge funnits ett önskemål från dessa grupper om utbildning i föreningskunskap, projektadministration, nya jordbruksmetoder m. m. och vi har givit  Vi-skogen i uppdrag att ordna dessa utbildningar. Nu håller man på att planera för detta och vi hoppas att de nya kunskaperna ska vara ett steg mot bättre avkastning från familjejordbruken och i förlängningen minskad fattigdom. Man håller som bäst på att göra en plan på både lång och kort sikt. Mer information kommer på hemsidan!

När detta skrivs i slutet av mars deltar flera av Karopas ledningsteam i två olika utbildningar: en handlar om fiskodling och arrangeras av FN-organet FAO, den andra är en kapacitetsstärkande utbildning för civilsamhällets organisationer, utbildare är Global South Platform, finansierat av Danida, den danska motsvarigheten till Sida.

Karopa har inbjudits att skicka deltagare till båda dessa kvalificerade utbildningar, ett tecken på att de har börjat bygga upp ett nätverk i Kenya.

Flera av föreningens medlemmar har gjort resor till Kabondo, ni har kanske sett reserapporter på hemsidan. På årsmötet ska vi få höra mer från resorna och se bilder.

 

Hoppas vi ses då!

Margareta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Warning: Undefined array key "cmsadmin" in /customers/c/d/3/friendsofkabondo.se/httpd.www/wds_news/article.php on line 285

Skriv en kommentar

Warning: Undefined array key "namn" in /customers/c/d/3/friendsofkabondo.se/httpd.www/wds_news/article.php on line 362 Warning: Undefined array key "email" in /customers/c/d/3/friendsofkabondo.se/httpd.www/wds_news/article.php on line 365 Warning: Undefined array key "article_reply" in /customers/c/d/3/friendsofkabondo.se/httpd.www/wds_news/article.php on line 368


Warning: Undefined array key "HTTP_ADDR" in /customers/c/d/3/friendsofkabondo.se/httpd.www/wds_news/article.php on line 374

Warning: Undefined array key "salt_answer_user" in /customers/c/d/3/friendsofkabondo.se/httpd.www/wds_news/article.php on line 383
Vilken färg har en gran?Warning: Undefined array key "cmsadmin" in /customers/c/d/3/friendsofkabondo.se/httpd.www/wds_news/article.php on line 395

Fatal error: Uncaught TypeError: mysqli_close(): Argument #1 ($mysql) must be of type mysqli, null given in /customers/c/d/3/friendsofkabondo.se/httpd.www/wds_news/article.php:408 Stack trace: #0 /customers/c/d/3/friendsofkabondo.se/httpd.www/wds_news/article.php(408): mysqli_close(NULL) #1 {main} thrown in /customers/c/d/3/friendsofkabondo.se/httpd.www/wds_news/article.php on line 408