Agroforestry – så fungerar det

2013-07-04, 17:04:30  

Genom metoden agroforestry kan bönder utveckla sitt jordbruk och bli mindre sårbara mot klimatförändringar. 

Definition av agroforestry: ”Ett jordbrukssystem där fleråriga trädväxter integreras med grödor och/eller djurskötsel inom ett markområde. Agroforestry har både ekologiska och ekonomiska fördelar. Agroforestry kan förse bondefamiljer med de så kallade fem F:en: Food ( mat), Fuel ( bränsle), Fodder ( foder), Finance (finansiering) och Fertility (bördighet).”

De olika delarna inom agroforestry Agroforestryt

  1. Träd stabiliserar jorden och minskar jorderosion. 
  2. Träd ger ved, timmer och har ibland medicinska egenskaper. 
  3. Bonden får mjölk, frukt och annan mat från gården.
  4. Löv från träden gödslar jorden och gör att den håller sig fuktig. 
  5. Kväve som träden fixerar gynnar grödorna.
  6. Gödsel från djuren används till grödor och träd. 
  7. Träd ger foder till djuren.
  8. Träd tar upp koldioxid från luften.

På Vi-skogens hemsida kan du se mer om detta. Klicka här.

Skriv en kommentar


Vilken färg har en gran?