Time to Act-projektet avslutas med stor ceremoni

2018-06-19, 18:34:16  

Det Forum Syd-finansierade projektet Time to Act Kabondo (TAK) har pågått i två år och nu är det dags för avslutning. Ida Lemoine från FoKs projektteam är på plats i Kabondo för att delta i den högtidliga ceremonin när alla ungdomar som deltagit i projektet får sina diplom och medaljer. Ceremonin ägde rum under de stora träden på skolgården mellan skolorna St Christine och Anyona.

 

Diplomen delades ut av Ida och några lokala honoratiores bl a Elijah, nu vice Chief i området och tidigare ordförande i Karopa CBO.  Karopa är vår lokala samarbetspartner, de äger projektet och har arbetat framgångsrikt under två år för att genomföra det program som vi gemensamt arbetade fram för tre år sedan.

Projektets övergripande mål är att uppnå en HIV-fri generation i Kabondo 2030.  Metoden är att arbeta med pojkar och flickor 12-14 år, öka deras kunskaper om sex och samlevnad, stärka deras självförtroende och minska det stigma som är förbundet med att vara HIV-positiv.

Ett delmål är också att stärka Karopa som organisation så att de kan vara starka och självständiga aktörer i Kabondos civilsamhälle.

TAK-projektet har fungerat så bra att vi har sökt bidrag för en fortsättning, Time to Act Kabondo 2.0. Vi vet ännu inte om ansökan beviljas.

tak

deputy_chief_elijah_tidigare_ordforande_i_karopa_delar_ut_diplom.jpg

 

samling_pa_skolgarden_mellan_st_christine_och_anyona.jpg

martin_paul_och_judith.jpg

ida_delar_ut_diplom.jpg

irene_projektkontoret_judith_trainer_ida_fok.jpgmercy_irene_och_ida.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skriv en kommentar


Vilken färg har en gran?