Reserapport 2 från Kabondo

2013-10-24, 20:47:57  

Idag har vi varit på Karopas kontor och träffat ordförande Martin och några andra ur styrelsen. Vi gick igenom de små ändringar som Vi Agroforestry hade föreslagit. Nästa vecka kommer de hit för att besöka Karopa och då hoppas vi att alla tre avtalsparterna är beredda att skriva under.

Vi gick också igenom Karopas första tremånadersbudget, pratade om kommunikation mellan Karopa och FoK. I avtalet åtar vi oss lägga upp en hemsida för Karopa, som de sedan ska administrera själva. På vår hemsida under rubriken Projekt/Karopa finns redan nu en första version.

Birgitta Persson, en av våra styrelsemedlemmar, håller på att konstruera en solcellsdriven lampa som vi hoppas ska kunna ersätta de osande fotogenlamporna som belysning i alla de hem som saknar elektricitet. Karopamedlemmarna tyckte det lät mycket intressant och föreslår att lamporna säljs med hjälp av mikrofinanslån.

Ett av Karopas pågående projekt – med finansiering från Kenya Agriculture Research Institute (KARI) – är en plantskola där de driver upp trädplantor från frö. 3500 plantor är nu omskolade och blir färdiga för försäljning om 2-3 veckor. Då blir det ett heldagsevenemang med försäljning av plantor. En del skänks också till skolor och andra offentliga platser. Information kring hiv/aids ingår i evenemanget, liksom i alla Karopas aktiviteter. Karopas medlemmar har jobbat hårt i flera veckor med att driva upp och vattna plantorna,. Under torkperioder har de fått bära vatten långt. Nu är det meningen att försäljningen ska ge en inkomst till deras verksamhet.. Ett utsökt tillfälle för oss alla i Friends of Kabondo att köpa träd! Det behövs flera träd för att ge skugga, hindra jorderosionen och förbättra klimatet. Vi återkommer på hemsidan om plantförsäljningen.

När vi stod vid vägkanten och väntade på att en icke fullsatt matatu skulle ta oss till Othoro, träffade vi Evans (tidigare anställd vid Föreningen Kisumus projektkontor i byn). Han var på väg till marknaden för att sälja några liter mjölk från sina kor.

Enligt de nya reglerna för besök i St Christine School har vi ansökt om och fått beviljat en dag för besök i skolan. Det besöket kommer att äga rum i morgon.

Ingrid och Margareta

 

 

Skriv en kommentar


Vilken färg har en gran?