Warning: Undefined array key "cmsadmin" in /customers/c/d/3/friendsofkabondo.se/httpd.www/wds_news/article.php on line 204

Nyhetsbrev 1

2013-04-03, 10:09:43   (skrivet av Bo Oscarsson)

Nyhetsbrev 1

April 2013

Hej!

Här kommer vårt allra första nyhetsbrev och snart får du kallelsen till föreningens första årsmöte, som kommer att äga rum torsdagen den 25 april.

Det har nu gått nästan precis ett halvår sedan vi efter många och långa diskussioner kom fram till att det bästa sättet att arbeta vidare med utvecklingsprojekt i Kabondo (som Föreningen Kisumu påbörjat med stöd från Forum Syd) var att bilda en ny förening.

Den 15 september 2012 träffades vi, Marianne Gripman, Margareta Halfvarsson, Elisabeth Johnsdotter, Ida Lemoine, Caroline Leuhusen, Bo Oscarsson, Gunlög Oscarsson-Wall, Birgitta Persson och Ingrid Ödman, runt Ingrids köksbord och höll det konstituerande mötet.

Den första styrelsen utsågs och stadgarna antogs. Styrelsen består av: Margareta: ordförande, Ingrid: kassör, Elisabeth: sekreterare, Birgitta: ledamot och Ida: ledamot.

Till revisor valdes Bo – som också åtog sig att göra och sköta en hemsida samt medlemsregistret – och till valberedning utsågs Gunlög och Marianne.

Stadgarna finns att läsa på hemsidan http://friendsofkabondo.se/dokument/Stadgar%20120915.pdf

Under det här första halvåret har mycket arbete kretsat kring att etablera oss, få ordning på administrativa rutiner, värva medlemmar och i mindre skala starta upp några projekt.

Först av allt gjorde vi en broschyr, som presenterar föreningen. Tack vare ideella proffsinsatser med layout och tryckning blev den till vår stora glädje helt gratis för oss. Därefter skapades hemsidan och en databas för medlemsregistret, i vilket nu 45 medlemmar finns inlagda. På hemsidan finns en funktion inlagd där den som har mejladress kan prenumerera på kommande nyhetsbrev. Den medlem som saknar mejladress får naturligtvis nyhetsbreven per post. Du som fått detta nyhetsbrev kommer även fortsättningsvis att få dem såvida du inte avbeställer prenumerationen.

Vi har också börjat skissa på en rutin för projekt, så att dessa följer en viss standard och ser ut på ett enhetligt sätt. Även för våra projekt finns nu en databas.

I mitten av oktober åkte Ingrid, Margareta, Marianne och något senare även Elisabeth till Kabondo. Det blev en innehållsrik resa, bl.a var de med på möten i två av änkegrupperna, vilka fick framföra sina önskemål när det gäller samarbete med oss. De var också med på ett möte i den nybildade organisationen Karopa Integrated CBO, som är en av våra lokala samarbetspartners. En av Margareta, Ida och Caroline tidigare etablerad kontakt med Vi-skogen (Vi Agroforestry) återupptogs.

James Ojwang, som är koordinator i Karopa och den som vi framför allt har kontakt med, känner vi alla sedan tidigare, eftersom han varit lokal projektledare för de projekt som Föreningen Kisumu bedrivit.

Eftersom vi snabbt ville komma igång med att göra oss synliga och samla in pengar, bestämde vi oss för att ordna en informations- och välgörenhetstillställning den 19 januari. Detta krävde en hel del planering och förberedelsearbete, men vi var mycket nöjda med resultatet. Ca 70 personer besökte oss under eftermiddagen, stämningen var god, vi fick ett antal nya medlemmar och ett överskott på ca 9.000 kr.

En månad senare, den 18 februari, var Ingrid inbjuden av Kyrkstugan i Örsundsbro, till deras öppna hus, för att berätta om sitt engagemang i Kabondo och om vår förening. Hon fick ett mycket positivt gensvar – den insamlade kollekten blev hela 1.000 kr och hon uppmanades att återkomma för att berätta om hur vi arbetat vidare.

Så några ord om våra genomförda och påbörjade projekt:

  • Eftersom presidentvalet i Kenya var nära förestående, bestämde vi att göra en insats för att så många personer som möjligt skulle kunna utöva den demokratiska rättighet, som består i att få avlägga sin röst, en grundpelare i byggandet av en demokrati. I Kenya kommer inte röstkortet i brevlådan när det närmar sig val. Man måste ta sig till ett kontor och registrera sig som väljare och man måste då medföra en giltig ID-handling. Vår samarbetspartner Karopa ville gå runt och knacka dörr för att uppmuntra folk att registrera sig. Det handlade alltså inte om vem man skulle rösta på utan att man skulle rösta. Friends of Kabondo beslutade att vi skulle lämna bidrag till ett mål mat och en flaska vatten om dagen samt en liten summa som uppmuntran till "valmobiliserarna". Dessutom pengar till papper och toner till deras kopieringsapparat, så att de kunde erbjuda gratis kopiering av identitetshandlingar. Tolv personer knackade dörr i åtta dagar. Vi bidrog med 3 800 SEK. Deras rapport kan ni läsa på hemsidan
  • Under 9 dagar i februari genomförde Karopa första etappen av en kapacitetsstärkande utbildning, anordnad av Vi Agroforestry, sponsrad av FOK. Så här skriver James om den i inledningen till sin rapport: ”Karopa Intergrated CBO members comprising of female and males were welcomed by the CBO for training on leadership and financial management, this is to ensure that Karopa CBO members get equipped with the knowledge of running a strong institution. The training was organized by Edith of VI-Agroforesty Kisumu in collaboration with James of Karopa CBO and funded by the Friends of Kabondo NGO (FOK). The training was conducted by Edith and her assistant from Kisumu being the facilitators.” Rapporten finns i sin helhet på hemsidan.
  • Ett projekt som ännu är i sin linda är smyckestillverkning. Tanken är att sysselsätta några ungdomar och att få igång en verksamhet som på sikt kan bli lönsam. 5.000 SEK har avsatts till materialinköp och en utbildning av ett antal ungdomar planeras.

Detta är vad vår tid och kassa räckt till att göra under vårt första halvår, men för kommande verksamhetsår har vi ett antal projektidéer. Det vi framför allt skulle vilja komma igång med är att bygga en samlingslokal, som vi skulle döpa till ”House of Friends”. En sådan står överst på änkornas önskelista och den skulle kunna fylla många funktioner för oss. Där skulle vi kunna ha ett projektkontor, lokal för utbildning och lokal för hantverksproduktion. Det här är ett projekt som förutsätter att vi får sponsorer, som kan garantera ekonomin. Men det krävs också en hel del planeringsarbete – t.ex att reda ut vem som ska vara ägare till inköpt mark, göra ritningar och budget – och det är något vi kan börja ta itu med omgående. Vi har redan börjat ”sondera terrängen” när det gäller mark som är till salu och Birgitta, som är arkitekt, har kunskap om lämplig arkitektur och byggteknik. Både FoK och Karopa vill så snart som möjligt starta det viktiga arbetet med att sprida information och kunskap om hiv och aids.

Till slut vill vi varmt tacka alla de personer som givit ett bidrag till minne av Birgitta Ödman och i samband med Ingrids 70-årsfirande. Sammanlagt fick föreningen ett tillskott på ca 20.000 kronor!

Denna gång skrev
Gunlög i samråd med Margareta

PG - 654348-2
BG - 110-3068

www.friendsofkabondo.se
Vill du bli medlem?
Klicka här!

 

Mejl till:

 

Warning: Undefined array key "cmsadmin" in /customers/c/d/3/friendsofkabondo.se/httpd.www/wds_news/article.php on line 285

Skriv en kommentar

Warning: Undefined array key "namn" in /customers/c/d/3/friendsofkabondo.se/httpd.www/wds_news/article.php on line 362 Warning: Undefined array key "email" in /customers/c/d/3/friendsofkabondo.se/httpd.www/wds_news/article.php on line 365 Warning: Undefined array key "article_reply" in /customers/c/d/3/friendsofkabondo.se/httpd.www/wds_news/article.php on line 368


Warning: Undefined array key "HTTP_ADDR" in /customers/c/d/3/friendsofkabondo.se/httpd.www/wds_news/article.php on line 374

Warning: Undefined array key "salt_answer_user" in /customers/c/d/3/friendsofkabondo.se/httpd.www/wds_news/article.php on line 383
Vilken färg har en gran?Warning: Undefined array key "cmsadmin" in /customers/c/d/3/friendsofkabondo.se/httpd.www/wds_news/article.php on line 395

Fatal error: Uncaught TypeError: mysqli_close(): Argument #1 ($mysql) must be of type mysqli, null given in /customers/c/d/3/friendsofkabondo.se/httpd.www/wds_news/article.php:408 Stack trace: #0 /customers/c/d/3/friendsofkabondo.se/httpd.www/wds_news/article.php(408): mysqli_close(NULL) #1 {main} thrown in /customers/c/d/3/friendsofkabondo.se/httpd.www/wds_news/article.php on line 408